Shop List

Shop List
Choose a region

Hokkaido/Tohoku

Fashion jewelry

Daimaru Sapporo store

Daimaru Sapporo 2F, 4-7 Kita-5-jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Marui Imai Sapporo Honten store

Marui Imai Sapporo Ichijo-kan 1F, 2-11 Minami-1-jonishi, Chuo-ku Sapporo-shi, Hokkaido

Sendai Fujisaki store

Fujisaki Main Bldg. 1F, 3-2-17 Ichibancho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

Sendai Parco2 store

Sendai Parco2 2F, 3-7-5 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

Bridal boutique shop

4°C Bridal Sapporo store

Tokeidai Square Bldg. 1F/2F, 3-3-20 Kita-1-jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

4°C Bridal Asahikawa store

Taiyo Seimei Asahikawa Bldg. 1F, 1-jodori 9-chome Migi 10-go, Asahikawa-shi, Hokkaido

4°C Bridal Sendai store

Kakyoin Plaza 1F, 2-1-65 Kakyoin, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

4°C Bridal Koriyama store

1F, 11-5 Nakamachi, Koriyama-shi, Fukushima